Grwp Aberystwyth Gwyrddach
Greener Aberystwyth Group

 

TUDALENNAU ERAILL   IN ENGLISH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007: Fe wnaeth rhai preswylwyr Aberystwyth noddi coed newydd yn Ffordd y Frenhines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medi 2008: Cefnogodd GAG yr ymgyrch i warchod coed ar safle adeiladu Bronpadarn (gweler Cylchlythyr 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachwedd 2009: Aelodau GAG yn cyfrannu cyngor i gynlluniau'r cyngor i ail-blannu coed yn Fordd Ddewi Sant (gweler Cylchlythyr 7).

 

 

 

 

 

 

 

Ebrill 2009: plannodd plant Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau, 51 coeden, gyda chymorth GAG (gweler Cylchlythyr 5). Wedyn, ym mis Mawrth 2010, rhoddodd GAG goed ifainc a chyngor i wirfoddolwyr oedd yn creu Gardd Bywyd Gwyllt tu l i'r ysgol (gweler Cylchlythyr 7).